اسم کامل محصول :

درباره محصول :

مدل :

تعداد لنگه در:

وزن یک لنگه در (KG) :

سرعت باز شدن (CM/S) :

دمای کارکرد  (C):

نوع منبع تغذیه :

فرکانس :

درجه حفاظت بین المللی:

گواهینامه: