مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

02122113110

درب محافظ سکو مترو (PSD)

سیستم درب های محافظ سکو مترو جهت محافظت افراد از سقوط در ریلهای مترو درنظر گرفته شده است. این سیستم ها با برقراری ارتباط با قطار و مرکز کنترل پس از ورود قطار به ایستگاه هم زمان با بازشدن درب قطار باز و بسته می گردند.

درب های محافظ سکو مترو بصورت جداگانه پس از ساخت مترو نصب می شوند و در واقع با خود سیستم مترو نصب نشده اند. مزایای استفاده از درب های محافظ سکو مترو:

  • درب های محافظ سکو مترو مانع از خود کشی در ایستگاه های مترو می شود.
  • درب های محافظ سکو مترو با محدود کردن دسترسی به راه ها و تونل ها باعث بهبود امنیت می شود.
اشتراک گذاری